بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

خرید بلیط قرعه کشی
هفته ۷۸

جوایز قرعه کشی این هفته

جوایز هفته ۷۸ تاکنونمجموعا ۱۷۸,۸۹۰ ساتوشی

ردیف رتبه مبلغ (ساتوشی)
۱نفر اول۵۹,۵۷۰
۲نفر دوم۳۹,۷۱۴
۳نفر سوم۲۶,۴۷۶
۴نفر چهارم۱۷,۵۳۱
۵نفر پنجم۱۱,۶۲۸
۶نفر ششم۷,۶۹۲
۷نفر هفتم۵,۱۸۸
۸نفر هشتم۳,۳۹۹
۹نفر نهم۲,۳۲۶
۱۰نفر دهم۱,۴۳۱

برندگان هفته های گذشته

رتبه کد کاربری تعداد بلیط جایزه (ساتوشی)
نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفر ششم
نفر هفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفر دهم