بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

خرید بلیط قرعه کشی
هفته ۷۸

جوایز قرعه کشی این هفته

جوایز هفته ۷۸ تاکنونمجموعا ۱۷۷,۵۳۰ ساتوشی

ردیف رتبه مبلغ (ساتوشی)
۱نفر اول۵۹,۱۱۷
۲نفر دوم۳۹,۴۱۲
۳نفر سوم۲۶,۲۷۴
۴نفر چهارم۱۷,۳۹۸
۵نفر پنجم۱۱,۵۳۹
۶نفر ششم۷,۶۳۴
۷نفر هفتم۵,۱۴۸
۸نفر هشتم۳,۳۷۳
۹نفر نهم۲,۳۰۸
۱۰نفر دهم۱,۴۲۰

برندگان هفته های گذشته

رتبه کد کاربری تعداد بلیط جایزه (ساتوشی)
نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفر ششم
نفر هفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفر دهم