بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

خرید بلیط قرعه کشی
هفته ۸۰

جوایز قرعه کشی این هفته

جوایز هفته ۸۰ تاکنونمجموعا ۱,۱۴۰ ساتوشی

ردیف رتبه مبلغ (ساتوشی)
۱نفر اول۳۸۰
۲نفر دوم۲۵۳
۳نفر سوم۱۶۹
۴نفر چهارم۱۱۲
۵نفر پنجم۷۴
۶نفر ششم۴۹
۷نفر هفتم۳۳
۸نفر هشتم۲۲
۹نفر نهم۱۵
۱۰نفر دهم۹

برندگان هفته های گذشته

رتبه کد کاربری تعداد بلیط جایزه (ساتوشی)
نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفر ششم
نفر هفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفر دهم