بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

خرید بلیط قرعه کشی
هفته ۷۸

جوایز قرعه کشی این هفته

جوایز هفته ۷۸ تاکنونمجموعا ۱۲۹,۴۱۰ ساتوشی

ردیف رتبه مبلغ (ساتوشی)
۱نفر اول۴۳,۰۹۴
۲نفر دوم۲۸,۷۲۹
۳نفر سوم۱۹,۱۵۳
۴نفر چهارم۱۲,۶۸۲
۵نفر پنجم۸,۴۱۲
۶نفر ششم۵,۵۶۵
۷نفر هفتم۳,۷۵۳
۸نفر هشتم۲,۴۵۹
۹نفر نهم۱,۶۸۲
۱۰نفر دهم۱,۰۳۵

برندگان هفته های گذشته

رتبه کد کاربری تعداد بلیط جایزه (ساتوشی)
نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفر ششم
نفر هفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفر دهم