بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

خرید بلیط قرعه کشی
هفته ۷۸

جوایز قرعه کشی این هفته

جوایز هفته ۷۸ تاکنونمجموعا ۱۰۵,۱۴۰ ساتوشی

ردیف رتبه مبلغ (ساتوشی)
۱نفر اول۳۵,۰۱۲
۲نفر دوم۲۳,۳۴۱
۳نفر سوم۱۵,۵۶۱
۴نفر چهارم۱۰,۳۰۴
۵نفر پنجم۶,۸۳۴
۶نفر ششم۴,۵۲۱
۷نفر هفتم۳,۰۴۹
۸نفر هشتم۱,۹۹۸
۹نفر نهم۱,۳۶۷
۱۰نفر دهم۸۴۱

برندگان هفته های گذشته

رتبه کد کاربری تعداد بلیط جایزه (ساتوشی)
نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفر ششم
نفر هفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفر دهم