بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

خرید بلیط قرعه کشی
هفته ۷۸

جوایز قرعه کشی این هفته

جوایز هفته ۷۸ تاکنونمجموعا ۱۷۴,۸۵۰ ساتوشی

ردیف رتبه مبلغ (ساتوشی)
۱نفر اول۵۸,۲۲۵
۲نفر دوم۳۸,۸۱۷
۳نفر سوم۲۵,۸۷۸
۴نفر چهارم۱۷,۱۳۵
۵نفر پنجم۱۱,۳۶۵
۶نفر ششم۷,۵۱۹
۷نفر هفتم۵,۰۷۱
۸نفر هشتم۳,۳۲۲
۹نفر نهم۲,۲۷۳
۱۰نفر دهم۱,۳۹۹

برندگان هفته های گذشته

رتبه کد کاربری تعداد بلیط جایزه (ساتوشی)
نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفر ششم
نفر هفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفر دهم