بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

خرید بلیط قرعه کشی
هفته ۷۹

جوایز قرعه کشی این هفته

جوایز هفته ۷۹ تاکنونمجموعا ۱۰ ساتوشی

ردیف رتبه مبلغ (ساتوشی)
۱نفر اول۳
۲نفر دوم۲
۳نفر سوم۱
۴نفر چهارم۱
۵نفر پنجم۱
۶نفر ششم۰
۷نفر هفتم۰
۸نفر هشتم۰
۹نفر نهم۰
۱۰نفر دهم۰

برندگان هفته های گذشته

رتبه کد کاربری تعداد بلیط جایزه (ساتوشی)
نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفر ششم
نفر هفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفر دهم