بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

خرید بلیط قرعه کشی
هفته ۸۰

جوایز قرعه کشی این هفته

جوایز هفته ۸۰ تاکنونمجموعا ۳۴۰ ساتوشی

ردیف رتبه مبلغ (ساتوشی)
۱نفر اول۱۱۳
۲نفر دوم۷۵
۳نفر سوم۵۰
۴نفر چهارم۳۳
۵نفر پنجم۲۲
۶نفر ششم۱۵
۷نفر هفتم۱۰
۸نفر هشتم۶
۹نفر نهم۴
۱۰نفر دهم۳

برندگان هفته های گذشته

رتبه کد کاربری تعداد بلیط جایزه (ساتوشی)
نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفر ششم
نفر هفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفر دهم