بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

آمار شخصی شما

برد در قرعه کشی

۰ ساتوشی

برداشت وجه

۰ ساتوشی

پورسانت دریافتی

۱,۷۸۶,۷۲۰ ساتوشی

خرید بیت کوین

۰/۰۰۰۰۰ میلی بیت کوین

فروش بیت کوین

۰/۰۰۰۰۰ میلی بیت کوین

(؟)آمار بیت کوین دونی

کاربران سایت

۱۰,۴۱۷ نفر

دریافت بیت کوین

۶۴۱,۲۶۸ مرتبه

بیت کوین رایگان

۴۶,۲۴۵,۳۸۶ ساتوشی

مجموع پورسانت ها

۶,۰۹۶,۹۷۲ ساتوشی

جوایز قرعه کشی

۲۰,۰۳۷,۲۸۸ ساتوشی

برداشت وجه

۵۱,۶۲۷,۰۷۰ ساتوشی