بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

بیت کوین رایگان، خرید و فروش، استخراج

(؟)آمار بیت کوین دونی

کاربران سایت

۸,۴۹۹ نفر

دریافت بیت کوین

۵۹۱,۹۹۵ مرتبه

بیت کوین رایگان

۴۲,۵۵۴,۱۳۲ ساتوشی

مجموع پورسانت ها

۴,۸۳۰,۳۳۹ ساتوشی

جوایز قرعه کشی

۱۸,۶۱۶,۱۴۳ ساتوشی

برداشت وجه

۴۵,۰۱۴,۰۷۹ ساتوشی

فعال ترین کاربران

رتبه کد کاربری دفعات دریافت بیت کوین دریافتی (ساتوشی)
۱۷۸۱۳,۲۳۰۶۴۲,۹۵۵
۲۶۱۳۱۰,۶۷۳۵۵۳,۹۴۸
۳۹۰۶,۳۲۱۳۷۱,۴۹۵
۴۲۷۷۴,۶۴۶۲۴۳,۲۹۳
۵۱,۷۰۳۴,۱۵۶۲۸۶,۵۲۲
۶۶۲۶۴,۱۳۵۱۹۹,۱۹۰
۷۸۹۶۴,۰۸۱۲۵۴,۱۵۱
۸۳۵۸۳,۹۶۸۲۴۰,۷۱۴
۹۱۷۷۳,۶۷۸۱۸۱,۷۱۹
۱۰۴۹۱۳,۴۸۳۱۹۸,۰۹۴
۱۱۳۴۵۳,۲۶۵۱۵۸,۹۰۵
۱۲۱۶۴۳,۲۴۸۱۷۹,۹۱۶
۱۳۱۵۶۳,۲۱۴۱۴۹,۶۹۱
۱۴۱,۰۹۴۳,۱۱۲۲۶۵,۶۲۱
۱۵۴۶۹۲,۹۲۴۱۴۷,۴۱۴