بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

بیت کوین رایگان، خرید و فروش، استخراج

(؟)آمار بیت کوین دونی

کاربران سایت

۷,۶۲۴ نفر

دریافت بیت کوین

۵۴۱,۸۴۲ مرتبه

بیت کوین رایگان

۳۸,۷۸۹,۳۶۳ ساتوشی

مجموع پورسانت ها

۳,۵۰۳,۶۷۳ ساتوشی

جوایز قرعه کشی

۱۷,۳۲۱,۷۰۲ ساتوشی

برداشت وجه

۴۱,۰۵۶,۹۳۱ ساتوشی

فعال ترین کاربران

رتبه کد کاربری دفعات دریافت بیت کوین دریافتی (ساتوشی)
۱۷۸۱۳,۲۳۰۶۴۲,۹۵۵
۲۶۱۳۱۰,۶۷۳۵۵۳,۹۴۸
۳۹۰۶,۳۲۱۳۷۱,۴۹۵
۴۲۷۷۴,۶۴۴۲۴۳,۱۷۲
۵۱,۷۰۳۴,۱۵۶۲۸۶,۵۲۲
۶۶۲۶۴,۱۳۵۱۹۹,۱۹۰
۷۸۹۶۴,۰۸۱۲۵۴,۱۵۱
۸۳۵۸۳,۹۶۳۲۴۰,۳۷۰
۹۱۷۷۳,۶۷۷۱۸۱,۶۶۸
۱۰۴۹۱۳,۴۳۴۱۹۴,۳۹۳
۱۱۳۴۵۳,۲۶۴۱۵۸,۸۴۷
۱۲۱۶۴۳,۲۰۳۱۷۶,۴۷۶
۱۳۱۵۶۳,۱۸۹۱۴۷,۸۷۴
۱۴۱,۰۹۴۲,۹۵۷۲۵۴,۱۲۵
۱۵۴۶۹۲,۹۲۴۱۴۷,۴۱۴