بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

بیت کوین رایگان، خرید و فروش، استخراج

(؟)آمار بیت کوین دونی

کاربران سایت

۱۰,۴۲۲ نفر

دریافت بیت کوین

۶۴۱,۲۶۸ مرتبه

بیت کوین رایگان

۴۶,۲۴۵,۳۸۶ ساتوشی

مجموع پورسانت ها

۶,۰۹۶,۹۷۲ ساتوشی

جوایز قرعه کشی

۲۰,۰۳۷,۲۸۸ ساتوشی

برداشت وجه

۵۱,۶۲۷,۰۷۰ ساتوشی

فعال ترین کاربران

رتبه کد کاربری دفعات دریافت بیت کوین دریافتی (ساتوشی)
۱۷۸۱۳,۲۳۰۶۴۲,۹۵۵
۲۶۱۳۱۰,۶۷۳۵۵۳,۹۴۸
۳۹۰۶,۳۲۱۳۷۱,۴۹۵
۴۲۷۷۴,۶۴۶۲۴۳,۲۹۳
۵۱,۷۰۳۴,۱۵۶۲۸۶,۵۲۲
۶۶۲۶۴,۱۳۵۱۹۹,۱۹۰
۷۸۹۶۴,۰۸۱۲۵۴,۱۵۱
۸۳۵۸۳,۹۶۸۲۴۰,۷۱۴
۹۱۷۷۳,۶۷۸۱۸۱,۷۱۹
۱۰۴۹۱۳,۴۸۹۱۹۸,۶۱۹
۱۱۳۴۵۳,۲۶۵۱۵۸,۹۰۵
۱۲۱۶۴۳,۲۵۴۱۸۰,۴۱۲
۱۳۱۵۶۳,۲۲۸۱۵۰,۷۶۳
۱۴۱,۰۹۴۳,۲۰۲۲۷۲,۲۶۳
۱۵۴۶۹۲,۹۲۴۱۴۷,۴۱۴