بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

تایید هویت

در «بیت کوین دونی» جهت خرید و فروش بیت کوین یا سرمایه گذاری در استخراج بیت کوین بایستی هویت شما به عنوان شخص حقیقی احراز و تایید شده باشد. دقت بفرمایید که مشخصات شخصی شما نزد ما به امانت بوده و بجز در موارد امنیتی و به درخواست مراجع قضایی (در صورت بروز تخلفاتی مانند خرید و فروش بیت کوین با کارت بانکی دیگران یا ...) به هیچ عنوان و برای هیچ کس فاش نخواهد شد.

جهت احراز هویت لازم است تمامی مدارک زیر را ثبت نمایید